Rijschool 3762Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of tussentijdse toetsen en praktijkexamens en de rechten en plichten van de afnemer van de lesovereenkomst, verder te noemen “de leerling” en de zelfstandige rijschoolhouder verder te noemen “de rijschool”.

Gezondheidsverklaring

Via mijn.cbr.nl dient de leerling zelf een Gezondheidsverklaring aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen €41. Doe zit z.s.m. na de start van je opleiding. Zonder een goedgekeurde gezondheidsverklaring kan de rijschool geen praktijkexamen of TTT aanvragen!

COVID-19

Als zich er een epidemie of pandemi voordoet volgen wij de richtlijnen van het RIVM en het CBR. Indien van toepassing zullen wij bij contactonderzoek door de GGD gegevens van de leerling uitwisselen (naam, telefoonnummer en geboortedatum). Bij het ondertekenen van de lesovereenkomst gaat u hiermee akkoord. 

De Rijschool

 • Bij Rijschool 3762 krijg je les van een bevoegde rijinstructeur
 • Je krijgt elke rijles les van dezelfde instructeur
 • Je vorderingen en gereden uren worden bijgehouden op een vorderingenkaart
 • Is WA- en beroepsaansprakelijk verzekerd.

Verhindering

Indien je verhinderd bent, dien je minimaal 48 uur van te voren je rijles telefonisch af te zeggen via 06 51518371. Binnen 48 uur zijn de annuleringskosten 100%.

Dit geldt ook als je ziek bent! Uitzonderingen: ernstig ongeval/ernstige ziekte (doktersverklaring dient overlegd te worden), overlijden familielid 1e of 2e graad of een op hetzelfde adres ingeschreven huisgenoot.

Theoriecertificaat

 • De TTT of  examendatum kan door de rijschool gereserveerd worden nadat je in het bezit bent van het theoriecertificaat. Haal dit dus tijdig!
 • Advies is om met het leren van de theorie te beginnen meteen bij aanvang van de rijopleiding.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van het theorieexamen.
 • Niet in het bezit van het theoriecertificaat, maar toch een datum voor een TTT of examen willen vastleggen, is  geheel op eigen risico. Mocht voor de afgesproken TTT- of examendatum het theoriecertificaat niet zijn behaald, dan zijn de kosten voor rekening van de leerling.

Aanvragen TTT en examen

Om je TTT en je examen aan te kunnen vragen hebben wij eerst jouw toestemming nodig. Dit doe je door een machtiging te geven met je DigiD via https://mijn.cbr.nl. 

Ons rijschoolnummer is: 6625F0
Wij kunnen geen toetsen en/of examens aanvragen zonder jouw machtiging, dus zorg ervoor dat je dit zo snel mogelijk na aanvang van je rijopleiding doet.

Beëindiging rijopleiding

De rijopleiding kan door de leerling schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden niet geretourneerd. In geval van medische oorzaken van de leerling kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor een maximum van 6 maanden worden opgeschort.

De rijschool mag de rijopleiding beëindigen bij bedrijfsbeëindiging of als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en voortzetting negatief beïnvloedt. De rijschool is in deze gevallen verplicht de niet gebruikte rijlessen en of toetsen en praktijk(her) examens aan te leerling terug te betalen.

Betaling en prijzen

 • Indien de leerling de losse rijlessen of de factuur voor het rijlespakket niet, niet volledig of niet tijdig betaalt, worden de rijlessen gestaakt. Deze worden weer hervat zodra de betaling bij ons binnen is. Bij de 3e en laatste herinnering worden er €25,- (incl. btw) aanmaningskosten in rekening gebracht. Indien de betaling na de 3e herinnering uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau.
 • Tijdens de duur van de lesovereenkomst, kunnen de prijzen verhoogd worden (bijvoorbeeld op 1 januari). We stellen je hier minimaal 2 weken van te voren per e-mail van op de hoogte. Indien je vanwege de prijsverhoging de overeenkomst wilt ontbinden, kan je dit schriftelijk doen tot 2 weken na de kennisneming van de prijsverhoging. De prijsverhoging is nooit van toepassing op vooruit betaalde lessen en examens (pakket).
 • Op lespakketten wordt geen restitutie verleend (m.u.v. dringende noodzaak waaronder: ongeval, overlijden of ernstige ziekte van de leerling of 1e graads familielid of als er na het behalen van het praktijk examen nog niet gereden uren over zijn uit je pakket. Deze uren worden dan op basis van de pakketprijs retour gestort).
 • Het lespakket mag zonder schriftelijke toestemming van de instructeur niet langer dan 3 aaneengesloten maanden onderbroken worden, daarna verliest het pakket zijn geldigheid (geen restitutie).
 • Indien er per les wordt betaald, worden toetsen of examen pas aangevraagd na betaling van de betreffende toets of examen.

Aansprakelijkheid

 • De leerling is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van botsing, aan- of overrijding tijdens het volgen van rijonderricht en toetsen en examens.
 • De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheden beïnvloedt of kan beïnvloeden.
 • De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de leerling onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Algemeen

Op vervolglessen die buiten je initiële pakket vallen, blijft de lesovereenkomst van toepassing.